home
de praktijk
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
medewerkers
links


Speciale spreekuren en verrichtingen

 • diabetes spreekuur (elke 3-6 maanden controle)
 • spreekuur voor longpatiënten met longfunktie onderzoek
 • controle spreekuur voor hoge bloeddruk met een mogelijkheid tot 24 uurs bloeddrukmeting
 • oogonderzoek (spleetlamp, screenende oogdruk meting, fundusscopie na verwijding pupil)
 • mogelijkheid om een gehoortest te laten doen
 • mogelijkheid tot het maken van een electrocardiogram (hartfilmpje)
 • een babyweegschaal zodat U (na afspraak) even kunt controleren of uw baby goed groeit
 • teledermatologie: dermatologische beoordeling met behulp van foto’s
 • mogelijkheid om een hapje uit een huidaandoening te nemen om het te laten beoordelen
 • goede voorzieningen voor het weghalen (chirurgisch, of met de “shave” methode, tevens electrocoagulatie aanwezig) en laten nakijken van huidaandoeningen (PA onderzoek)
 • mogelijkheid tot het plaatsen van een spiraaltje (gewoon of met hormoon=Mirena)
 • mogelijkheid tot het screenen voor dementie (inclusief een geheugentest)
 • als U naar het buitenland reist kunt U via ons de nodige injecties opvragen en ontvangen
 • rijbewijskeuring
 • nieuwe mogelijkheid: gesprekken met dhr A Egmond of mevr M Baudoin die aan de praktijk
  verbonden zijn als POH-GGZ. Deze gesprekken vallen onder de basisverzekering en zijn dus zonder extra kosten toegankelijk. Afspraken via de assistente. Gesprekken kunnen nuttig zijn bij bijvoorbeeld depressie, rouwverwerking, stress door verlies van werk of ziekte. Deze speekuren zijn op vrijdag.
 • Om klachten op psychisch gebied in kaart te brengen kunt U de 4DKL invullen. Deze kunt U meenemen naar de praktijk.
 • nader onderzoek van de buik met behulp van ECHO

Voor laboratorium onderzoek kunt U op dinsdagmorgen van 8 tot 9 en vrijdagmorgen van half 9 tot 9 uur terecht in het aangrenzende Ellertsveld

In ons gebouw:

 • Diëtiste: afspraak in overleg met de assistente
 • Logopedie: mevr. N. Meursing, 06-41487707, email: nickeymeursing@gmail.com
  In Schoonoord: maandag 13.00-19.00 en woensdag 10.00-18.00
 • Podologe: mevr. A. Bast 0524-512045 of 06-24759421 Register Podoloog A+B
  In Schoonoord op dinsdagmiddag eenmaal per 4 weken
Er is een afspraak met mevrouw van Soldt, verloskundige, dat zij U ook bij een thuisbevalling in Schoonoord wil begeleiden (tel. 06-50284491)