home
corona
de praktijk
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
medewerkers
links


Administratie

Het is van belang dat u wijzigingen in uw verzekering zo snel mogelijk doorgeeft op de praktijk.

Als u als nieuwe patient in de praktijk komt willen we graag dat u een formulier invult met alle
gegevens die van belang zijn.

Bij verandering van huisarts kunt U hier het formulier waarmee wij deze verandering door
kunnen geven downloaden.


Voor bepaalde medicijnen moet u bijbetalen of bent u alleen verzekerd als u een aanvullende
regeling hebt. Het kan zijn dat u dan contant moet afrekenen en zelf de nota kunt opsturen.

Voor vakantiegangers en andere “passanten” worden verrichtingen en medicatie direct bij de
eigen verzekering ingediend als de verzekeringsgegevens kloppen.
Als er geen geldige verzekeringsgegevens bekend zijn dan moet U contant afrekenen en krijgt
U de nota mee om zelf in te dienen bij uw verzekering.

Administratieve zaken kunt U ook via ons e-mailadres (info@medischoon.nl) regelen.

Medische gegevens elektronisch delen via het landelijke schakelpunt?

U kunt via onderstaande link hiervoor toestemming geven. Het betreft uw medicatie, uw allergieën, een overzicht van uw medische problemen en het laatste deel uit uw patiënten dossier van de huisarts. U kunt ook voor een deel hiervan toestemming geven.
www.ikgeeftoestemming.nl of via www.vzvz.nl

>>> bekijk jaarverslag 2016
>>> bekijk beleidsplan 2016-2018


>>> bekijk ons privacy regelement
>>> vraag medische gegevens aan (patiënt)