home
de praktijk
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
medewerkers
links


Opleiding

In deze praktijk worden artsen opgeleid tot huisarts.
Deze artsen hebben een volledige bevoegdheid.
Wanneer u dus een nieuw gezicht tegenkomt, kan dit een huisarts in opleiding
zijn die hier praktijkervaring opdoet.
Voor een toekomstig huisarts een belangrijk onderdeel van zijn opleiding.
Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren.

Overigens heeft u altijd de keus om te bepalen wie u behandelt tenzij het om een
spoedgeval gaat.

Tevens worden soms doktersassistentes opgeleid en is er zo nu en dan een coassistent.