home
de praktijk
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
medewerkers
links


Opleiding

In deze praktijk worden artsen opgeleid tot huisarts.
Deze artsen hebben een volledige bevoegdheid.
Wanneer u dus een nieuw gezicht tegenkomt, kan dit een huisarts in opleiding
zijn die hier praktijkervaring opdoet.
Voor een toekomstig huisarts een belangrijk onderdeel van zijn opleiding.
Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren.

Overigens heeft u altijd de keus om te bepalen wie u behandelt tenzij het om een
spoedgeval gaat.

Tevens worden soms doktersassistentes opgeleid en is er zo nu en dan een coassistent.

De regelgeving omtrent het maken van consultopnames is aangescherpt; vervelend maar verplicht. Hierbij ontvangt u van ons informatie en hulpmiddelen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vorig jaar van kracht is geworden, vraagt van ons een aangepaste werkwijze rondom de consultopnames die aios maken van hun consulten in de huisartspraktijken en op de huisartsenpost.Kort samengevat; het mondeling geven van toestemming door de patiënt mag nog steeds op video worden vastgelegd. Een aanvulling hierop is, dat de patiënt in de wachtkamer vooraf informatie over de consultopnames dient te ontvangen en de aios voor de camera enkele aanvullende vragen dient te stellen aan de patiënt.

- Informatiebrief patiënt
- Privacy statement