home
corona
de praktijk
medewerkers
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
links


De Praktijk

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Buiten de praktijkuren, uitsluitend voor spoedgevallen, wordt u doorverwezen
naar de Centrale Huisartsenpost te Emmen.

Telefoonnummer Praktijk 0591 38 13 10
Dit nummer heeft een keuzemenu:
keuze 1 - spoed
keuze 2 - assistente
keuze 3 - herhalingsrecept opgeven (werkt ook in het weekend en 's nachts)

Bij de praktijkassistente kunt u met veel vragen terecht. Met haar maakt u afspraken en kunt u
overleggen over o.a. verwijzingen, machtigingen en uitslagen.

Er zijn in de praktijk momenteel meerdere assistentes werkzaam. Voor hun namen en functie(s) verwijzen we naar de pagina medewerkers.

Door de doktersassistentes worden op afspraak een aantal medische handelingen verricht zoals
oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, controle voor suikerziekte etc. op een
eigen spreekuur. Zij doen ook urineonderzoek en zwangerschapstesten.
Tevens wordt in de praktijk spreekuur gedaan door een logopediste, een dietiste en een podoloog
en worden in het dorp aan huis kousen aangemeten.


Onze praktijk is geaccrediteerd.