home
corona
de praktijk
medewerkers
spoed
het spreekuur
speciaal spreekuur
apotheek
administratie
opleiding
geneesmiddelen
telefoon-
nummers
links


Spoed

Telefoonnummer 0591 38 13 10 - keuze 1

Wanneer spoedeisende hulp gevraagd wordt kunt u tijdens werkdagen altijd bellen.
Wilt u aan de assistente of arts duidelijk meedelen dat het spoedeisende hulp betreft.

Bij een spoedvisite is het van belang een zo duidelijk mogelijke plaatsaanduiding te geven.

Ongevallen/Eerste Hulp

Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht.
Als u van te voren belt houdt de huisarts rekening met uw komst.

Weekend- en Avonddienst (vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur)

Buiten de praktijkuren en in de weekeinden wordt u doorverwezen naar de Centrale
Huisartsenpost Emmen (bij het Scheperziekenhuis).
Uitsluitend voor spoedgevallen.

Telefoonnummer 0900-1120112

Houdt adres, geboortedatum, ev. medicijnlijst en verzekeringsgegevens gegevens
van de patiënt bij de hand.